Veřená zakázka

Technické prohlídky a měření emisí vozidel nad 3,5 t v roce 2022

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
Dopravní prostředky ->  Nákladní
CPV kódy:
50114200-9 - Údržba nákladních automobilů
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí "Technické prohlídky a měření emisí vozidel nad 3,5 t (kat. M3, N2, VN2, N3, VN3, T a technické prohlídky přípojných vozidel kat. O2, VO2, O3, O4) v roce 2022", dále specifikované v zadání této VZMR. Poskytování služeb bude dodavatelem realizováno postupně po dílčích plněních v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru - návrhu rámcové dohody, který je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Podrobný popis rozsahu požadované služby je uveden v tabulce cenové kalkulace, která je rovněž součástí zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.01.2022