Veřená zakázka

Technická studie „Optimalizace umístění zastávek v úseku Svratecká – Zoologická zahrada

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71335000-5 - Technické studie
Popis:

Důvodem pro zpracování technické studie je optimalizace umístění tramvajových zastávek na tramvajové trase mezi stávajícími zastávkami „Svratecká“ a „Zoologická zahrada“ v městských částech Brno-Komín a Brno-Bystrc. Prověření je vyvoláno plánovanou stavbou mimoúrovňové křižovatky (MÚK) v místě, kde se kříží tramvajová, trolejbusová a individuální doprava. Plánovaná stavba MÚK vyplývá z projektové dokumentace ve fázi DÚR „Bystrc, MÚK Kamenolom, DÚR“ (Sagasta s.r.o., 2021). S ohledem na stavební záměr MÚK bude zrušena stávající zastávka „Kamenolom“, čímž je vyvolána potřeba prověření vhodného rozmístění či doplnění zastávek na tramvajové lince v daném úseku. Významným impulsem je nejen plánovaná stavba MÚK, ale i známé či budoucí rozvojové projekty využití území. V okolí navrhované výstavby MÚK dochází k postupné dostavbě rozvojových ploch s očekávaným nárustem cestujících veřejnou dopravou. Z tohoto důvodu je nutné prověřit rozmístění či doplnění tramvajových zastávek, které zajistí kvalitní obsluhu veřejnou hromadnou dopravou této rozvojové oblasti. Dostupnost lokality bude i nadále zajištěna trolejbusovou dopravou, která v současné době nabízí i přestupní vazbu na páteřní kapacitní tramvajovou dopravu. Prioritou je zajištění podmínek pro bezpečný a plynulý provoz tramvajové dopravy ve vazbě na dopravu trolejbusovou, a to s efektivním zajištěním odbavení cestujících veřejné hromadné dopravy rozvíjejícího se území.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.12.2021