Veřená zakázka

Technická a produktová podpora SW OBELISK, včetně úprav a aktualizace

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72261000-2 - Podpora programového vybavení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb technické podpory SW OBELISK, a to konkrétně k těmto službám: a) OBELISK VALIDATOR – modulu, který automatizuje validace elektronických podpisů a pečetí ve formátech a úrovních stanovených nařízením eIDAS, b) OBELISK TRUSTED ARCHIVE – modulu, který slouží k důvěryhodné archivaci elektronických dokumentů založené na aplikaci moderních ETSI standardů rozšířeného el. podpisu (AdES), c) OBELISK DIGITÁLNÍ SPISOVNA – funkční nadstavby elektronické spisové služby nabízející specifické funkce, které vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „SW Obelisk“). Předmětem veřejné zakázky je poskytování paušálně hrazených služeb technické podpory při provozování a údržbě SW Obelisk. Dostupnost služeb technické podpory je v rozsahu 5x8. Služby technické podpory spočívají zejména v zajištění: a) poskytování služeb technické podpory (Service desk), b) řešení servisních hlášení, c) profylaxe a optimalizace systémového prostředí, d) opravných balíčků s opravami chyb provedených na základě testů dodavatele nebo servisních hlášení a jejich distribuci zadavateli, e) komunikace s dodavatelem navazujících informačních systémů, blíže specifikovaných v provozní dokumentaci, která bude dodavateli zadavatelem předána v souladu se Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“), f) služeb provedení změn konfigurace a revize nastavení všech částí SW Obelisk i SW Obelisk jako celku prostřednictvím vzdáleného připojení, (dále jen "služby technické podpory"). Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování roční předplacené služby produktové podpory, která spočívá zejména v: a) bezplatném poskytování aktualizace podporovaných verzí SW Obelisk, b) přístupu k online službě pro ověření certifikátů, (dále jen „služby produktové podpory“). Předmětem veřejné zakázky je rovněž poskytování individuálních hrazených služeb technické podpory zadavateli při provozování a údržbě SW Obelisk (dále jen „služby na objednávku“), a to v maximálním objemu plnění 50 MD (1MD = 8 hodin práce jednoho pracovníka). Předmětem služeb na objednávku budou zejména: a) transformace a migrace dat v databázi, které není možné realizovat z aplikačního prostředí SW Obelisk, b) napojení dalších informačních systémů dle požadavků zadavatele. Způsob poskytování výše uvedených služeb, tj. služeb technické podpory, služeb produktové podpory a služeb na objednávku je blíže specifikován ve smlouvě, jejíž návrh tvoří Přílohu č. 1 ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.01.2022