Veřená zakázka

Systém pro správu zaměstnaneckých benefitů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je pořízení/zpřístupnění Nástroje na správu a čerpání zaměstnaneckých výhod (benefitů) v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdraví a vzdělávání. Nástrojem se rozumí internetová aplikace, která umožní zadavateli jako zaměstnavateli poskytovat svým zaměstnancům odměny ve formě zaměstnaneckých benefitů (poukázek, bodů nebo kreditů), které budou vyjadřovat určitou finanční hodnotu. Tyto benefity pak bude moci zaměstnanec zadavatele uplatnit u v Systému zařazených poskytovatelů služeb nebo zboží, a to jak v kamenných obchodech, tak přes internetové stránky těchto poskytovatelů včetně jejich e-shopů. Zaměstnanecké benefity nabízené dodavatelem prostřednictvím Nástroje musí spadat do kategorie tzv. volnočasových benefitů, které je zaměstnavatel oprávněn poskytovat svým zaměstnancům nebo jejich rodinným příslušníkům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to dle ust. § 6 odst. 9, písm. d) zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.04.2021