Veřená zakázka

Syntéza intermediátů API a jejich dodávka – rámcová dohoda

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Výzkum a vývojZdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
24312120-1 - Chloridy,
24320000-3 - Základní organické chemické látky,
24900000-3 - Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky,
33000000-0 - Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči,
33600000-6 - Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky,
33698000-9 - Klinické výrobky,
73000000-2 - Výzkum a vývoj a související služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky intermediátů účinné látky, a to na základě rámcové dohody o dodávkách surovin (dále jen „Rámcová dohoda“), jejíž závazný text včetně všech příloh a obchod-ních podmínek Zadavatele tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 závazného textu Rámcové dohody.
Zadavatel zadává veřejnou zakázku rámcovou dohodou podle zvláštního postupu dle § 131 a násl. Zákona. Dodávky budou předmětem individuálních objednávek uzavřených na základě rámcové do-hody. Zadavatel ve smyslu § 132 odst. 2 in fine Zákona uvádí, že rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.06.2023