Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Svoz směsného a tříděného komunálního a jemu podobného odpadu na území města Dobrušky


Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu

Lokalita:

Královéhradecký kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je svoz určených složek komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu na území města Dobrušky v období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Jde o vyprazdňování odpadových nádob o objemu 120 l a 1100 l na směsný komunální odpad, který vzniká na území města Dobrušky z činnosti fyzických osob, jehož původcem je město Dobruška (dále jen „SKO“), a přepravu SKO na skládku komunálního odpadu v Křovicích u Dobrušky.

Předmět veřejné zakázky dále zahrnuje vyprazdňování sběrných nádob o objemu 240 l, 1100 l, 1500 l, 1800 l a 2150 l pro sběr vytříděných složek komunálního odpadu - biologicky rozložitelného odpadu, plastů a nápojových kartonů, papíru, skla a kovů, který vzniká na území města Dobrušky z činnosti fyzických osob a jehož původcem je město Dobruška, a stejných složek (vyjma biologicky rozložitelného odpadu a kovů) odpadu podobného komunálnímu vznikajícího na území města Dobrušky z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, s kterými zadavatel uzavře smlouvu o využití jím zavedeného systému nakládání s odpady (vše dále jen „TKO“), předání TKO k materiálovému využití [§ 4 písm. t) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů]. V případě, že nejpozději ke dni zahájení plnění veřejné zakázky nebude zadavatelem jím vydanou obecně závaznou vyhláškou či jinak zavedena možnost využití jím zavedeného systému nakládání s odpady právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání v rozsahu shora uvedených složek TKO, budou v rámci svozu TKO sváženy pouze shora stanovené vytříděné složky komunálního odpadu.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 01.10.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 21.10.2019 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.