Veřená zakázka

Svoz komunálního odpadu – Obec Zašová

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90512000-9 - Odvoz odpadu
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění (likvidace) směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu (papír, plast, čiré sklo, barevné sklo, kompozitní obaly - tetrapaky) pro obec Zašová v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z míst k tomu určených a odběr od občanů v místech k tomu určených, následný odvoz a odstranění (likvidace) odpadu. Předmětem veřejné zakázky je též provádění elektronické evidence množství svezeného odpadu. Dodavatel se zavazuje evidovat množství svezeného komunálního odpadu od každého jednotlivého sběrného místa, a to buď evidenčním systémem zadavatele, nebo vlastním evidenčním systémem, kompatibilním se systémem zadavatele ke kterému bude mít zadavatel neomezený přístup.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.10.2021