Veřená zakázka

Svoz a využití/odstranění nebezpečných odpadů

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90512000-9 - Odvoz odpadu
Popis:

Předmětem zakázky je odběr a odvoz odpadů specifických pro zdravotnická zařízení za účelem využití nebo odstranění odpadů zadavatele, včetně vážení odpadu při jeho převzetí od zadavatele.

Vybraný dodavatel bude zajišťovat zadavateli odběr a odvoz vybraných druhů tuhých, kapalných, ostatních a nebezpečných odpadů v rozsahu uděleného souhlasu k provozování mobilního zařízení ke sběru odpadů a odsouhlaseného provozního řádu, a to podle potřeb zadavatele a po dohodě se zadavatelem.

Odpadem se přitom pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí:
a) 180103 * Plenkové kalhoty (inkontinenční odpad)
b) 180103 * Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
c) 180101 Ostré předměty (kromě čísla 180103)
d) 150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
e) 150110 * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
f) 180109 * Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 180108
g) 180102 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 180 103)
h) 180 106 * Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.02.2024