Veřená zakázka

Svoz a nakládání s odpadem města Dolní Bousov

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90511200-4 - Sběr odpadu z domácností,
90512000-9 - Odvoz odpadu,
90513100-7 - Likvidace odpadu z domácností
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb pro město Dolní Bousov při svozu a nakládání s SKO, separovaným odpadem (papír, plasty a sklo) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst; převzetí odpadů ze sběrného dvora a převzetí odpadů vyprodukovaných ve městě Dolní Bousov v rozsahu Projektu, který je uveden v příloze č. 4 Projekt.
Součástí plnění je zejména:
A) sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu,
B) sběr, svoz a využití odpadů sbíraných odděleně (papír, plasty a sklo) prostřednictvím nádobového svozu ze sběrných míst,
C) převzetí odpadů ze sběrného dvora,
D) vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady v souladu s aktuální vyhláškou Ministerstva životního prostředí,
E) vedení a zasílání výkazů pro společnost EKO-KOM, a.s., dle platných podmínek ve smlouvě mezi spol. EKO-KOM, a.s. a městem Dolní Bousov.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.08.2022