Veřená zakázka

Svoz a likvidace ostatních odpadů

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je komplexní nakládání s odpady na pracovištích zadavatele.
Konkrétně se jedná o zajištění:
- přepravy, využití, přepracování a likvidace ostatních (komunálních) odpadů dle předpokladu (uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo),
- dodání a bezplatnou výpůjčku shromažďovacích prostředků (sběrných kontejnerů) dle požadavků zadavatele,
- řádného označení shromažďovacích prostředků,
- přistavování vhodných sběrných prostředků (musí odpovídat právním předpisům v oblasti bezpečnosti a požární ochrany),
- třídění odpadů na jednotlivé druhy,
- přejímky využitelných odpadů k recyklaci,
- odvoz biologicky rozložitelných odpadů,
- bezplatné celoroční odborné a poradenské činnosti v oblasti odpadového hospodářství,
- vystavování dokladů souvisejících s přejímkou, přepravou a likvidací ostatních odpadů,
- zajištění výše uvedených činností na všech pracovištích zadavatele:
- pracoviště Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, PSČ 734 01
- pracoviště Orlová-Lutyně, Masarykova 900, PSČ 735 14

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.12.2021