Veřená zakázka

Střecha jídelny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je odstranění havarijního stavu ploché střechy objektu jídelny o půdorysném rozměru cca 20,4 x 20,4 m. Na stávající skladbu střešní konstrukce zakončené již nefunkční plechovou falcovanou krytinou bude položena tepelná izolace EPS pro vyrovnání nerovností. Poté bude položena další vrstva tepelné izolace, geotextilie a nová hydroizolační vrstva z folie mPVC s PES výztuží. Odvodnění střechy bude pomocí systémových střešních vpustí zaústěných do stávajícího litinového potrubí. Atika střechy bude opatřena novým poplastovaným oplechováním. Stávající nadstřešní prvky vzduchotechniky, odvětrání kanalizace, ocel. žebříků a plechové krytiny přístřešků budou nově natřeny dvojnásobným emailovým nátěrem. Stávající nadstřešní část hromosvodu bude demontována (včetně odborné likvidace) a po rekonstrukci střechy bude proveden nový rozvod v původním rozsahu; práce budou ukončeny novou revizí.
Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění jsou zřejmé z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 3 této Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.09.2021