Veřená zakázka

Stravovací karty/poukázky 2022

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stravování a potraviny
CPV kódy:
30199770-8 - Stravenky
Popis:

Předmětem zakázky je zajištění průběžných dodávek poukázek na stravování (dále jen „stravenky“) k zajištění stravování zaměstnanců zadavatele na území České republiky a zajišťování s tím souvisejících služeb. Stravenkami se rozumí benefitní poukázky sloužící k úhradě ceny hlavního jídla, případně dalšího zboží určeného ke stravování zaměstnanců u smluvního partnera vybraného dodavatele. Cílem této zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, přičemž dodávky stravenek a další služby dle uzavřené rámcové dohody budou dodavatelem poskytovány na základě objednávek vystavených zadavatelem. Dodávané stravenky budou v nominální hodnotě každé stravenky ve výši 120 Kč. Zadavatel je oprávněn v průběhu trvání rámcové dohody změnit výši nominální hodnoty stravenky. O nové výši nominální hodnoty stravenky bude mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem uzavřen dodatek k rámcové dohodě. Stravenky budou dodávány dle požadavků zadavatele v: a) elektronické podobě prostřednictvím čipové karty (dále jen „elektronické stravenky“) umožňující provádění úhrad ceny prostřednictvím platebních terminálů, b) papírové podobě (dále jen „papírové stravenky“). Zadavatel předpokládá, že po uzavření rámcové dohody bude objednávat zejména elektronické stravenky. Předmět plnění zahrnuje také dodání čipových karet a zajištění souvisejících služeb k fungování těchto karet (vedení a administrace jednotlivých osobních účtů, blokace karty, vydání nové karty apod.).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.05.2022