Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou na období 2021–2026


Kategorie

Poradenské, právní a tlumočnické služby

Lokalita:

Jihomoravský kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vytvoření Strategického plánu rozvoje obce Bílovice nad Svitavou, Adaptační strategie na změnu klimatu a Koncepci krizového řízení s využitím inovativních postupů a metod (nové analytické pohledy na území, maximální zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování od fáze přípravy, až do fáze vyhodnocení plnění strategických dokumentů.). Bližší specifikace – příloha č. 4
Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na tři částí se samostatným plněním:
1. Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou (včetně pětidenního kurzu „Strategické plánování“)
2. Adaptační strategie na změnu klimatu
3. Koncepce krizového řízení
Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je však povinen řídit se předpisy Operačního programu Zaměstnanost.
Podáním nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídky a případné další podmínky, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.
Každý dodavatel se může účastnit všech dílčích částí zakázky. Pro každou dílčí část může každý dodavatel podat pouze jednu nabídku.
Od dodavatelů se očekává, že si pečlivě prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky, pokyny a termíny vyplývající ze zadávací dokumentace. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 14.09.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 05.10.2020 (16:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.