Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Strategické dokumenty statutárního města Karviné - Plán udržitelné městské mobility


Kategorie

Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro statutární město Karviná, a to plánu udržitelné městské mobility (dále jen „PUM“).

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření PUM, který komplexně prováže všechny druhy dopravy a bude řešit možnosti snižování zátěže na životní prostředí.
PUM se bude zabývat všemi druhy dopravy ve městě, tj. individuální automobilovou, městskou hromadnou a příměstskou dopravou, cyklistickou a pěší dopravou, a v neposlední řadě statickou dopravou neboli dopravou v klidu, tj. problematikou parkování, a to zejména v sídlištních částech města.
Důvodem ke zpracování PUM Karviné je zajištění trvale udržitelného dopravního systému založeného na nových principech městského plánování a zajištění uskutečnění prioritních cílů pro udržitelnou dopravu. PUM bude přispívat k naplnění těchto základních cílů:
• jasná vize a definované strategické a specifické cíle směřující k udržitelné dopravě,
• zlepšení mobility a dostupnosti města ve vztahu k okolním obcím a spádovému území,
• zvýšení bezpečnosti dopravy,
• snížení znečištění ovzduší,
• snížení hlukové zátěže,
• snížení produkce skleníkových plynů a energetické spotřeby,
• zvýšení efektivity přepravy osob a zboží,
• podpora ekonomického a společenského rozvoje města,
• zatraktivnění a zpříjemnění prostředí města,
• zvýšení kvality života obyvatel,
• zlepšení image města.

Více v podrobnostech dalších ustanovení a příloh zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu “Strategické dokumenty statutárního města Karviné“,
registrační číslo projektu: CZ.03.4.74./0.0/0.0/17_080/0009841, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, výzva č. 80

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 09.11.2020 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.