Veřená zakázka

Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová – Útěchov, IV. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
Popis:

Předmětem zakázky je stavba stezky pro chodce a cyklisty, která je navržena od místní komunikace na pozemku parcelního čísla 757/1 po konec katastrálního území ve směru na Moravskou Třebovou na pozemku parcelního čísla 4782 v k.ú. Boršov u Moravské Třebové. Stezka pro chodce a cyklisty je vedena po pravé straně silnice II/368 ve směru na Moravskou Třebovou. Cílem je odklon chodců a cyklistů z frekventované silnice a zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Předmět zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci a slepém položkovém rozpočtu, které zpracovala v říjnu 2022 Projektová a inženýrská firma Klodner Lubomír, sídlo: Rohozná 366, 569 72 Rohozná, IČO: 455 68 481, autorizace v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, č. autorizace: 0700880, zodpovědný projektant: Lubomír Klodner.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2024