Veřená zakázka

Stěrače

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Náhradní díly a spotřební materiál
CPV kódy:
34330000-9 - Náhradní díly pro vozidla pro přepravu zboží, pro dodávky a automobily
Popis:

Jedná se o nákup stěračů, listů stěračů a stírátek pro VÚ 2120 Pardubice, dle specifikace zakázky v příloze č. 1. V případě technických dotazů kontaktujte por. Ing. Františka Hebelku tel. 602 364 749. Vyplněný návrh objednávky spolu s přílohou č.1 musí být přiložen k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Nabídka, bez řádně vyplněné přílohy a jednatelem společnosti podepsaným návrhem objednávky, nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje pro prodej a dodání zboží, včetně dopravy. Nabídnutá cena bude cenou konečnou a neměnnou. Součástí vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, vaše nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace ( Příloha 1) , v případě nedodání byť jediné položky je považována za neúplnou a uchazeč bude vyřazen. Zboží dodat k VÚ 2120 Pardubice, Semtín č.p.188, 530 02 Pardubice v pracovních dnech v době Po-Čt 7:00-14:00, pá 7:00-12:00. Termín závozu oznámit telefonicky předem. Doprava je na náklady prodávajícího. Pokud termín plnění připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, počítá se jako nejzazší termín plnění ( dodání) následující pracovní den. Uchazeč je povinen dodat zadavateli zboží nové, doposud nepoužité, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce. Bez této dokumentace nebude možné zboží převzít. Automatický způsob hodnocení nabídek cestou NEN. Vítězí nejnižší nabídka při dodržení zadávacích podmínek V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu. Příloha č. 1- Specifikace zakázky. Tato příloha je součástí objednávky. Vyplněnou přílohu č. 1 vložte do Vaší nabídky. Nevložení této specifikace do nabídky bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Objednávka slouží, jako informace o smluvních podmínkách a je nutné ji vyplnit, podepsat (statutárním orgánem, jednatelem, v případě, že máte elektronický podpis můžete jej použít) a přiložit k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Pokud podepíše návrh Objednávky zplnomocněná osoba, požadujeme plnou moc. Cena uvedená v objednávce musí být shodná s cenou soutěžní uvedenou v NEN !. V případě jakýchkoli připomínek ke smluvním podmínkám je možno doplnit do návrhu Objednávky. Nejedná se o závaznou Objednávku. Závazná Objednávka bude vložena zadavatelem po „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“. Upozornění!!!: Závazná Objednávka musí být podepsána oprávněnou osobou (statutárním orgánem) nebo zplnomocněnou osobou. V případě nevložení objednávky bude Vaše nabídka vyřazena z hodnocení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.07.2024