Veřená zakázka

Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45215100-8 - Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu zdravotního střediska v Sedlčanech za účelem jeho plného využití pro poskytování zdravotní péče. Budova zdravotního střediska je třípodlažní částečně podsklepená stavba. Projektovanými stavebními úpravami je v části 1. NP opětovně umístěn provoz pečovatelské služby a v druhé části přízemí je navržena ordinace a zázemí pediatra. V 2. NP je pak situován systém čtyř ordinací pro dentisty se zázemím a ve třetím patře jsou navrženy samostatné tři ordinace pro praktické lékaře opět se zázemím. Objekt zůstává ve stávajícím půdorysu, pouze severním směrem do dvora bude zbourána stávající drobná jednopodlažní přístavba a na jejím místě postavena nová opět jednopodlažní přístavba, která již plně navazuje na stávající objekt. Stejně tak dojde i k rozměrovým úpravám výtahové šachty. Výsledná zastavěná plocha po těchto úpravách je téměř totožná. Celková zastavěná plocha stávající je 327,02 m2, nová zastavěná plocha bude 323,60 m2. Podrobné, úplné a závazné vymezení rozsahu předmětu veřejné zakázky je dáno soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na stavbu s názvem „Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech“ v příloze č. 28. 4 této zadávací dokumentace, technické podmínky této veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení jsou v souladu s § 92 odst. 1 zákona stanoveny projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech“ v příloze č. 28.3 této zadávací dokumentace a výše uvedeným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v příloze č. 28.4 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.04.2024