Veřená zakázka

Stavební úpravy, přístavba a změna užívání části budovy stávající polyfunkční budovy II

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem stavebních prací jsou stavební úpravy, přístavba a změna užívání části stávajícího polyfunkčního objektu ze 70. let 20. století (vychází z původní PD z r. 1962). Jedná se o původní objekt f. ELKO Nový Knín, který byl součástí výrobního areálu ocelových zámečnických konstrukcí, sloužil jako zázemí provozu (šatny, sklady, vytápění) a zejména jako administrativa firmy - ústředí (kanceláře). Aktuálně je stavba součástí areálu pekárny „U Oulehlů“ Nový Knín, ve vlastnictví investora, poslední roky byla stavba nevyužívaná.
Záměrem zadavatele je přizpůsobit původní provoz objektu potřebám areálu pekárny/pekárenskému provozu. V objektu budou umístěny nadále šatny s hygienickým zázemím, které budou užívány pro provoz pekárenské haly, dále zde budou z části zachovány kancelářské prostory, část kancelářských prostor bude využita pro služební byty pro zaměstnance. Služební byty budou sloužit výhradně k ubytování osob – zaměstnanců, které budou v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů – výkon práce v areálu pekárny (dle občanského zákoníku).
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Janem Kašparem, Ph.D., IČO: 02610671, se sídlem 252 10 Mníšek pod Brdy, Kytínská 296, jež tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a je rovněž kompletně zveřejněna na profilu zadavatele.

Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.09.2021