Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK, VSETÍN – TRVALÉ (SVISLÉ) DOPRAVNÍ ZNAČENÍ


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní díly

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci „Stavební úpravy okružních křižovatek, Vsetín – trvalé (svislé) dopravní značení“.
Veřejná zakázka řeší komplexní výměnu trvalého svislého dopravního značení tří okružních křižovatek, které je zastaralé a v nevyhovujícím stavu. Tato skutečnost je daná dobou pořízení a také současnými požadavky na formu označení křižovatek.
Stávající dopravní značení, pokud je uvedeno v projektové dokumentaci, bude odstraněno a bude nahrazeno novým svislým dopravním značením v základní velikosti a v reflexním pozinkovaném provedení, s fólii třídy R2 s 10 letou životností. Směrové tabule budou nahrazeny velkoplošnými svislými dopravními značkami IS9b, které budou informovat o směru k významným cílům. Tyto značky budou instalovány na příhradové konstrukce osazené do betonového základu nebo na sloupy VO.
Dopravní značení řeší přeznačení tří okružních křižovatek na silnicích III/05735, III/05736 a III/05737 ve Vsetíně v ulicích Palackého, Mostecká a Nádražní, kde se potkávají, jak krajské silnice III. třídy ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, tak místní komunikace ve správě města Vsetín.
Zakázka zahrnuje 2 samostatné stavby, každá stavba má jiného investora:
a. Stavba č. 1 - „Stavební úpravy okružních křižovatek – trvalé (svislé) dopravní značení - Ředitelství silnic Zlínského kraje“ objekty stavby:
SO 101 – Svislé dopravní značení KO ulice Palackého
SO 102 – Svislé dopravní značení KO ulice Mostecká
SO 103 - Svislé dopravní značení KO ulice Nádražní
Předpokládaná hodnota stavby č. 1 bez DPH 595.000,-Kč
b. Stavba č. 2 „Stavební úpravy okružních křižovatek – trvalé (svislé) dopravní značení - město Vsetín“ objekty stavby:
SO 102 – Svislé dopravní značení KO ulice Mostecká
SO 103 – Svislé dopravní značení KO ulice Nádražní
Předpokládaná hodnota stavby č. 2 bez DPH 344.000,-Kč
Specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v těchto dokumentech:
a) Příloha číslo 1 – Smlouva o dílo ŘSZK
b) Příloha číslo 2 – Smlouva o dílo Město Vsetín
c) Příloha číslo 3 – Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb – ŘSZK
d) Příloha číslo 4 – Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Město Vsetín
e) Příloha číslo 5 – Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projektantem - společností VACULA silniční s. r. o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1
f) Příloha číslo 6 – Vzorový harmonogram prací – ŘSZK
g) Příloha číslo 7 – Vzorový harmonogram prací – Město Vsetín
Zadávací dokumentace obsahuje mimo jiné slepý soupis prací v elektronické podobě. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad slepého soupisu prací s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek. Zadavatel zakazuje změnit strukturu soupisu prací.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 01.10.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 15.10.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.