Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Stavební úpravy objektu základní školy Zaorálkova 1300 v Roztokách u Prahy


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je provedení stavebních úprav objektu základní školy na adrese Zaorálkova 1300 v Roztokách u Prahy. Cílem stavebních úprav je zvýšení počtu kmenových učeben ze stávajících 7 na 10 pro zvýšení kapacity školy ze současných 210 žáků na cílových 300. Zároveň bude navýšena kapacita školní kuchyně ze současných 250 jídel denně na cílových 300 – 350. Stavební úpravy se týkají starší části budovy napravo od hlavního vchodu, na nároží ulic Zaorálkova a Opletalova. Stavební úpravy zahrnují dispoziční změny ve všech nadzemních podlažích, včetně posunů nosných stěn. Z tohoto důvodu dojde i ke stavebním úpravám stropů ve smyslu posílení jejich nosnosti.
Popis stavebních úprav jednotlivých podlaží:
1. 1. PP: Posílení školní kuchyně cestou rozšíření a modernizace stávajícího gastro-zařízení. V rámci odvětrání kuchyně je navržena úprava a integrace odvodu a přívodu VZT. Nad částí prostor budou zbudovány nové stropní konstrukce
2. 1. NP: vybourání a nové zbudování části stropních konstrukcí, rozšíření jídelny do části stávající chodby, samostatné toalety zachovány, zrušeno schodiště do 2. NP (do bytové jednotky, zrušena dílna v rohu chodby, jídelna rozšířena na počet 60 míst k sezení, posun příčky mezi jídelnou a chodbou do tělocvičny posunuta blíže k tělocvičně. Úsek zázemí tělocvičny – šatny, toalety, související skladové prostory – beze změn.
3. 2. NP: Bude rozšířena chodba ve 2. NP – vstup na přemostění komunikace do areálu B (perspektivně zvažovaná novostavba). Stávající bytová jednotka bude upravena na kmenovou učebnu, školní družina bude zachována, resp. Upravena do standardu kmenové učebny.
4. 3. NP: mansardová střecha bude demontována a bude zde umístěna jedna kmenová učebna a kabinet pro učitele. Kmenová učebna má dispozičně připojenou venkovní pobytovou terasu.
5. Upravovaný objekt bude nově zastřešen systémem plochých střech.

Výše uvedené dílo bude provedeno způsobem a v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Stavební úpravy stávající budovy 1. stupně základní školy“ z října 2018, projektanta OAMDG s.r.o. (příl. č. 4 této zadávací dokumentace). Součástí zadávací dokumentace je dále slepý položkový rozpočet stavby s výkazem výměr, který je jednak věcným podkladem pro tvorbu nabídky a jednak podkladem pro kalkulaci nabídkové ceny čnou(viz čl. 10 této zadávací dokumentace).

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 06.02.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 27.02.2019 (13:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.