Veřená zakázka

Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním SOŠ a SOU Neratovice se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Veřejná zakázka bude rozdělena na 3 části:

1. část - stavební úpravy v objektu Školní.
V rámci stavebních úprav dojde ke změně používání pokojů domova mládeže na 5 tříd a 2 kabinetů pro nový obor vzdělání Informační technologie. Stavební úpravy zahrnují bourací práce 5 ks sádrokartonových příček a 1 ks zděné příčky, 6 ks dveří, vybourání oken v chodbách ve štítu, odstranění zábradlí u stávajících oken ve štítu, zazdění otvorů, oprava omítek, u podlah dojde k demontáži starého PVC, opravám podlah a instalaci nového PVC, k osazení protipožárních dveří, při realizaci zdravotechniky budou nově vybudovány odpady a voda do tříd, dojde k osazení zdravotechniky a k vybudování nového hydrantu. V rámci elektroinstalace dojde k realizaci nových elektro a datových rozvodů, vznikne nové osvětlení ve třídách a nouzové osvětlení.

2. část - venkovní ocelové schodiště.
Z bezpečnostního důvodu dojde k vybudování u štítu školní části v objektu Školní ocelového venkovního schodiště jako únikového východu ze všech pater budovy.
Schodiště bude opatřeno zábradlím, součástí budou betonové základy.

3. část – stavební úpravy v objektu Spojovací.
V rámci stavebních úprav dojde ke změně užívání 2 tříd a 1 kabinetu na odbornou chemickou laboratoř, budou propojeny stávající dvě učebny do jedné a část chodby bude nově dělícími 4 příčkami předělena na nové 2 skladovací prostory a jeden kabinet pro učitele. V rámci demoličních prací dojde k vybourání 2 zděných příček, do podlahy budou nově zbudovány rozvody vody, odpadu, plynu a elektřiny k nově vznikajícím 6 pracovištím chemické laboratoře. Následně budou provedeny povrchové úpravy podlah a stěn. Přes průčelí budovy bude napojeno odvětrávání pro prostor laboratoře.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.12.2022