Veřená zakázka

Stavební úpravy obecního úřadu v Babicích

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění jsou stavebních úpravy budovy Obecního úřadu v Babicích č.p. 1. Budova slouží pro účely obecního úřadu (kancelář) a jako místo pro pořádání kulturních a společenských akcí.
V rámci zakázky bude provedena hydroizolace budovy, výměna podlah v 1.NP, změna uspořádání vnitřních prostor, nová elektroinstalace v 1.NP a zateplení stropů.

Podrobněji je předmět zakázky specifikován v Projektové dokumentaci, která tvoří přílohou č. 1 zadávací dokumentace, kterou vypracoval jako hlavní projektant Ing. Radovan Šmahel, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0700851, se sídlem 28.října 346, 53003 Pardubice, IČO: 18860354 a ve slepém položkovém rozpočtu (výkazu výměr), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.10.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.10.2023