Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy kostela Žižkova sboru CČSH na komunitní centrum


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách stávajícího objektu kostela Žižkova sboru CČSH na komunitní centrum.
Architektonické řešení stavebních úprav vychází ze stávajícího stavu budovy a jeho podobu prakticky nemění. S výjimkou prohloubení zahrady za účelem vybudování kontaktní místnosti/zázemí v 1. pp se vnější vzhled budovy nemění, včetně fasád, jejich členění, architektonické detaily, řemeslné prvky, materiály, barevnost. Ke změnám v rámci stavebních úprav dochází pouze uvnitř budovy. V 1.np jsou přeorganizovány pomocné prostory v obou bočních lodích, hlavní sál je nově propojen velkým schodištěm s hernou v 1. pp. V budově jsou omezeně zachovány řemeslné prvky. Zachovalé kusy budou opraveny a znovu použity (zejména vstupní dveře, některé interiérové dveře). Špaletová okna jsou ve velmi špatném stavu, a proto projekt počítá s jejich výměnou za repliky (vnější křídla budou provedena s jednoduchým zasklením, vnitřním s izolačním dvojsklem) při zachování profilace, kování, barevnosti.
Povrchy podlah jsou vesměs nepůvodní. Nově navržené podlahy vychází z původního řešení (převážně dřevěné vlysy). V 1. pp jsou podlahy nové, navržené jako stěrkové pro jejich neutralitu, která nechá vyniknout autentickým zachovaným částem budovy. Teraco v závětří před hlavním vstupem bude provedeno nově jako kopie stávajícího. Jeho dilatace bude řešena mramorovými kostičkami.
Střešní vazníky budou nad hlavní lodí zachovány, nad bočními loděmi a nad kůrem bude provedena nová konstrukce střechy, která bude geometricky vycházet ze stávající, avšak bude upravená s ohledem na rozšíření zaatikového žlabu. Střešní krytina je navržena falcovaná z přírodního titanzinku se vzhledem původní pozinkované plechové krytiny. Analogicky budou provedeny i ostatní klempířské výrobky. Mříže oken a vstupních dveří budou odstraněny. Zachováno bude veškeré zachovalé kování.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované projekční kanceláří HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 04746015, se sídlem Radčina 522/14, Liboc, 161 00 Praha 6.

Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je kompletně zveřejněna na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nabozenska-obec-cirkve-ceskoslovenske-husitske-v-praze-3-zizkov. Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 02.08.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 20.08.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.