Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba komunikací

Lokalita:

Pardubický kraj

Popis:
Předmětem zakázky je oprava stávajících chodníků, a to zejména zvýšení bezpečnosti provozu a zahrnutí bezbariérových řešení. V současné době je povrch komunikaci převážně s živičným krytem, který již nesplňuje základní požadavky na něj kladené. Komunikace je navržena s krytem z betonové dlažby uloženým na nestmelené podkladní vrstvy. Odvodnění komunikace zůstane stávající, převážně zásakem do přilehlých zelených ploch. Stavebními úpravami nedojde ke změně rozhledových poměrů na dotčené ani na přilehlých komunikacích. V rámci realizace dojde k přesunu stožárů veřejného osvětlení na třech místech a výměně jednoho stožáru VO u přechodu pro chodce u Družstevní ulice.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:
• projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. Petrem Klusoňem, Zákrejsova 543, 572 01 Polička, IČO: 45519587, zodpovědný projektant Ing. Jan Březina – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT - 1201979 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),
• rozhodnutí s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 14.11.2018,č.j. MP/27765/2018/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace).

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 04.07.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 30.07.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.