Veřená zakázka

Stavební úpravy 1.NP objektu U Plynárny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45220000-5 - Konstrukční a stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce v rámci stavby „Stavební úpravy 1.NP objektu U Plynárny“, které budou realizovány na pozemku parc. č. 3067/34 (zastavěná plocha a nádvoří), evidovaný na LV 5623, obec Praha v katastrálním území Michle. Jedná se o následujících stavební práce: - Částečné bourání stávajících konstrukcí k vytvoření nového vstupu do objektu, bourání příček, demolice stávající prosklené stěny, demontáž stávajících dveřních otvorů včetně zárubní; - Vybudování nových příček a stropu; - Rekonstrukce zdravotechniky; - Rekonstrukce elektroinstalace; - Rekonstrukce sociálního zařízení; - Rekonstrukce podlahových krytin. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v příloze č. 1 této výzvy - Soupis stavebních prací (s výkazem výměr), a v příloze č. 5 této výzvy – Projektová dokumentace a v Příloze č. 2 této výzvy - Závazný vzor smlouvy (dále jen „Závazný vzor smlouvy“). Termín prohlídky místa plnění je stanoven na den 20.12.2021 v 9,00 hodin se srazem účastníků před objektem č.p. 1551/99b U Plynárny, Praha 10. Upozornění: Objekt 06 Slaboproud, není předmětem této veřejné zakázky. Tato část bude zajišťována specializovanou firmou s osvědčením tyto práce vykonávat.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.12.2021