Veřená zakázka

Stavební úpravy Hauenschildova paláce v Olomouci - projektová dokumentace (OPAKOVÁNÍ)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy Hauenschildova paláce v Olomouci“. Předpokládaná investiční hodnota stavby činní 55 mil. Kč bez DPH.

Budoucí využití objektu je zamýšleno pro bydlení, předpokládá se s umístěním 21 bj.

Projektové dokumentace bude vypracována ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., přílohy č. 8 a č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zajištění výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání povolení pro realizaci stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo zajištění vyjádření, sdělení nebo jiné stanovisko příslušného stavebního úřadu. Součástí projektu je také dokumentace rozvodů vnitřní počítačové sítě, serverovny, IP telefonie, elektronického zabezpečovacího a docházkového systému. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby musí dále splňovat požadavky na zadávací dokumentaci dle platného zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, (aktuálně zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou je stanoven rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Součástí dokumentace pro provádění stavby je také zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), to vše v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.09.2022