Veřená zakázka

Stavební a montážní práce dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, které jsou součástí Uměleckoprůmyslového muzea v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. V rámci plnění části „Zázemí pro robotickou ruku“ je rozsah díla pouze interiérová vestavba. Gastro vybavení a technologie uvedená v projektové dokumentaci není součástí rozsahu plnění. Vybraný zhotovitel je povinen zajistit součinnost při realizaci dodávky gastro technologie a vybavení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.08.2021