Veřená zakázka

Statické zajištění arkády a schodišťové věže jižního křídla zámku v Bělé pod Bezdězem

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je zajištění statických poruch na konstrukcích zámku čp. 1 v Bělé pod Bezdězem.
Konstrukce arkády je porušena trhlinami v parapetu arkády ve 2. NP po obou stranách posledního pilíře arkády u kruhového schodiště. Směr a tvar trhlin ukazuje na malé sedání tohoto pilíře, které je pravděpodobně způsobeno poruchou nepoužívané hluboké šachty pod tímto pilířem, která bude sanována. Zdivo schodišťové věže, ve vnitřním nároží jižního a západního křídla, které navazuje na porušené arkády, vykazuje svislé trhliny na východním a severním průčelí. Na severním průčelí se nachází masivní trhlina, která prochází ve výšce 1. – 3. NP včetně okenních kamenných ostění.
Ve 2. NP dojde k osazení předepnutých táhel tak, aby bylo zajištěno kotvení arkád k objektu a s tím souvisejícíh prací. Sanace již vzniklých trhlin bude provedena vyklínováním a vyplněním trhlin rozpínavou maltou. Na dně šachty u paty pilíře se provedou otvory sloužící pro odtok vody. Provede se zásyp štěrkopískem hutněným po vrstvách a na závěr zákrytová deska s izolací proti vodě.
Zdivo schodišťové věže bude staženo ve dvou výškových úrovních a prokotveno ke zdivu jižního a západního křídla paláce. Nezbytnou součástí je statické zajištění vlastních schodišťových stupňů vřetenového schodiště spočívající v jejich demontáži a zpětném sestavení po jejich ošetření.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  02.08.2022