Veřená zakázka

Startovací byty na ulici M.Alše, Valašské Meziříčí

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování:
1. studie, minimálně ve dvou variantách (v rozsahu situace, schématické půdorysy, řez, pohledy, koncepční a hmotová schémata, 3D nadhledy, lidské perspektivy se zákresem z ulice, propočet nákladů) včetně projednání, zapracování připomínek projektového týmu a odsouhlasení.
2. vypracování dokumentace pro společné povolení včetně související inženýrské činnosti (dokladová část) a vyřízení potřebných povolení dle stavebního zákona
3. vypracování dokumentace pro provádění stavby
4. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
5. autorský dozor

Podrobnosti ke studii a následným projektovým dokumentacím jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou Výzvy k podání nabídek.

Projektová dokumentace bude komplexně řešit Bytový dům se startovacími byty na ulici M.Alše, k.ú. Krásno nad Bečvou, p.č. 293/41, včetně zázemí a to zejména: samotný dům se startovacími byty včetně jeho napojení na technickou infrastrukturu, parkování, oplocení pozemku, zpevněnou plochu na komunální a separovaný odpad, sadové úpravy, atd.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.08.2022