Veřená zakázka

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací, reko zdravotně technické instalace (Keplerova) - TDS

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71315400-3 - Stavební dozor
Popis:

Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS), na výše uvedené akci v rozsahu ode dne účinnosti smlouvy do převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků příkazcem od zhotovitele díla jeho uvedení do provozu a předání uživateli včetně veškeré technické a administrativní pomoci. Součástí předmětu plnění je dále technická a administrativní pomoc, a to: - kontrola PD a kontrola souladu mezi technickými zprávami a soupisem prací, výkazem výměr včetně zápisu o kontrole a zajištění případných úprav projektové dokumentace v rámci reklamačního řízení se zpracovatelem projektové dokumentace; - spolupráce s pověřeným pracovníkem KÚÚK a zpracování podkladů pro zahájení výběrového nebo zadávacího řízení na stavební práce a na koordinátora BOZP; - účast na jednání komisí v rámci otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek v souladu s platnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje; - kompletace všech podkladů (vícepráce, méněpráce, apod.) nutných k uzavření dodatků ke smlouvě. Rozsah výkonu TDS a povinnosti v rámci technické a administrativní pomoci jsou obsahem závazného textu smlouvy, který je přílohou výzvy k podání nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.06.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.06.2021