Veřená zakázka

SŠ lodní dopravy, Děčín - Oprava nátěru školní dílenské lodi DL2

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je oprava nátěru nadponorné a podponorné části školní dílenské lodi DL2 se splněním požadavků a specifikací uvedených v příloze smlouvy. Realizace díla bude řešena v krocích: a) Zhotovitel zajistí vyjádření a povolení dotčených orgánů a majitelů dotčené infrastruktury před zahájením samotné realizace opravy nátěru (životní prostředí, správa přístavu, Státní plavební správa, Povodí Labe a další), zpracování projektové dokumentace - postupu prací opravy pro odsouhlasení technického řešení s objednatelem a uživatelem. Technické řešení bude prokazatelně prezentováno a písemně odsouhlaseno objednatelem a uživatelem; b) Zhotovitel zpracuje dokumentaci postupu prací opravy, která bude předána ve 2 paré v listinné podobě, 1 x na CD nebo na USB flash disku ve formátu PDF c) Po odsouhlasení postupu prací zhotovitel zajistí přesun lodi z přístavu do loděnice nebo montáž suchého doku včetně zajištění plavidla, odpojení od břehu, odpojení od energií; d) Zhotovitel zajistí opravu povrchu lodi, protikorozní ochrana a další související práce v souladu se specifikacemi a požadavky prováděných prací; e) Zhotovitel zajistí přesun lodi z loděnice do přístavu nebo demontáž suchého doku včetně zajištění plavidla, připojení od břehu, připojení od energií; f) Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení, předložení souvisejících protokolů, shod, revizí a zkoušek. g) Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dokumentaci skutečného provedení v 1 paré v listinné podobě, 1 x na CD nebo na USB flash disku ve formátu PDF. Činnosti budou prováděny bez provozu uživatele lodi, ale s plným interiérovým vybavením lodí včetně techniky pro výuku. Uživatel lodi si vyhrazuje právo realizace odborných zkoušek v průběhu květen – červen 2025 na zhruba 4 dny, kdy musí být umožněn bezpečný vstup na loď a práce nesmí probíhat. O této skutečnosti bude zhotovitel vyrozuměn v předstihu minimálně 2 týdnů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  27.03.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.05.2024