Veřená zakázka

SPZ Triangle - odstavná stání pro kamiony

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem je zpracování projektové dokumentace (dále také i „PD“) dle vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/06 Sb., (dokumentace pro provádění stavby) na odstavné parkoviště pro 170 kamionů. Pro tento záměr by byla využita stávající rolovací dráha, která je pozůstatkem bývalé vojenské letecké základny. Celý projekt bude rozdělen do 3 etap s tím, že v 1. etapě bude vybudováno parkovací stání pro 70 kamionů a následně ve 2 a 3. etapě bude stání rozšířeno o 50 a 50 stání. Součástí 1. etapy bude vybudování oplocení okolo celého areálu s možností na jižní straně vybudovat solární oplocení. Takto získaná energie by sloužila k zásobování elektrickou energii pro celý areál a případné přebytky energie by šly do sítě. Vjezd do areálu bude zajištěn pomoci automatické elektrické brány s pojezdem. Systém otevírání bude za pomoci vjezdového/výjezdového terminálu s parkovacím lístkem. Součástí systému budou i platební terminály v odpovídajícím rozsahu pro každou etapu. Stávající zpevněná plocha 900 x 19 m bude rozšířena o cca 9 m (pro každou etapu samostatně) a na jejím západním konci doplněna o odpovídající točnu a vodorovné a svislé dopravní značení. Předpokladem je dopravní označení jedné obousměrné komunikace a vymezení šikmého stání celkem pro 70 kamionů v rámci 1. etapy. Součástí oploceného areálu bude zázemí pro ostrahu, které bude tvořeno objektem cca 36 m2 vybaveným, šatnou, a sociálním vybavením vč. sprchy a min. 8 automatických celoročních unisex toalet se sprchami umístěné cca po 90 m. Přístup do těchto objektů bude funkčně propojen se systémem parkovacích terminálů. Obdobným rozsahem bude také umístěn mobiliář s lavičkami, stoly a koši vč. ploch pro odpadové hospodářství (pro každou etapu odpovídajícím nutným rozsahem) Dále bude v rámci 1. etapy vybudován záliv vč. rampy pro odstranění sněhu z kamionů. Součástí areálu bude veřejné osvětlení s možností, že součástí každého sloupu veřejného osvětlení bude i dobíječka pro vybavení kamionů (zpoplatněno) a kamerový systém. Dále potom splašková kanalizace (gravitace, výtlak, ČS), rozvod pitné vody, elektrická přípojka a trafostanice, VO, dešťová kanalizace (gravitace, výtlak, ČS, retenční nádrže). Toto bude v rámci 1. etapy řešeno tak, aby bylo možno při výstavbě dalších etap na vybudované sítě plynule navázat. Součástí 2. a 3. etapy bude vždy rozšíření zpevněné plochy o uvedený počet parkovacích stání (50) včetně příslušné rozšíření inženýrských sítí a mobiliáře. Projekt bude obsahovat dopravní značení do uvedeného areálu od dálnice D7 (sjezdy č. 60 a 66) přes stávající komunikace III/25010, II/607 a I/250, které jsou přímo napojeny na dálnici D7. Projekt bude obsahovat návrh harmonogramu prací a realizační dobu stavebních prací. Na uvedenou akci bylo již zpracováno posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.05.2021