Veřená zakázka

SPŠP – COP Zlín - Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve strojírenských dílnách Růmy 596

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci sociálního zařízení a šaten objektu strojírenských dílen na adrese Růmy 596, 760 01 Zlín. V rámci úprav a rekonstrukce dojde k dispozičním úpravám, z části učebny praktické výuky vznikne šatna, v částech, kde nebude prováděna dispoziční úprava, dojde pouze k výměně zařizovacích předmětů a obkladů. Část elektroinstalace bude pouze opravena, budou obměněny koncové prvky a svítidla. U dispozičních změn bude provedena nová elektroinstalace. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Návrhu smlouvy o dílo a příloze č. 6 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace včetně soupisu prací. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace „SPŠP – COP Zlín - Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve strojírenských dílnách Růmy 596“ zpracovaná společností S97A spol. s r.o., sídlo Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČO: 02791081, a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka není v analogii k § 35 zákona rozdělena na části.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.05.2021