Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Správce stavby přístavišť na Dolním Labi - Přístaviště Brná, Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku, Modernizace stání OLD v Ústí nad Labem - Vaňov


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při přípravě a řízení realizace Projektu a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu přípravy a realizace Projektu s právními předpisy a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: • Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby se zpracováním protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti projektu dle TKP ŘVC ČR pro zahájení realizace (tj. komplexní posouzení před předáním staveniště, integrující vydaná povolení a výsledek zadávacího řízení). • Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), ve smyslu publikace vydané ČKAIT (DOS M 05 01, Vedení, dohled a dozory ve výstavbě, čl. 9.) • Zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, při přípravě staveb • Provádění biologického dozoru podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. • Kontrola kvality ochranných nátěrových systémů protikorozní ochrany nad rámec povinných zkoušek, prováděných zhotovitelem stavby • Nedestruktivní zkoušky kvality svarů nad rámec povinných zkoušek, prováděných zhotovitelem stavby

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 23.07.2019 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.