Veřená zakázka

Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun pro období duben 2023 - březen 2027

Číslo ve věstníku:
Z2023-003668
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
CPV kódy:
77200000-2 - Služby v oblasti lesnictví
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je odborná správa a údržba lesů ve vlastnictví Města Lanškroun, dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zahrnující rovněž i pěstební činnosti dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách, těžbu dříví vč. přiblížení vytěženého dříví na odvozní místo, výkup vytěžené dřevní hmoty a výkon dalších činností na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví města Lanškroun. Správce je povinen spolupracovat s odborným lesním hospodářem. Správa městských lesů bude spočívat především v přípravě podkladů a vedení lesní hospodářské evidence, přípravě podkladů pro vyhotovení ročních plánů pěstební a těžební činnosti, evidenci vytěžené dřevní hmoty, evidenci pěstebních a ostatních činností. Údržba městských lesů bude spočívat zejména ve výkonu pěstební činnosti, těžební činnosti a ve výkupu vytěžené dřevní hmoty. Podrobně je předmět plnění specifikován v kap. 2.1 zadávací dokumentace a dále též v návrhu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  21.02.2023