Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Spořilov I. – PHS, Praha 4, č.akce 999063


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní dílyStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění je výstavba protihlukové stěny (PHS). Bude provedena demolice stávající a výstavba nové protihlukové stěny a ostatních stavebních objektů dle specifikace zadávací dokumentace v úrovni DVZ. Účelem stavby je omezit hlukové zatížení přilehlé zástavby podél rychlostní komunikace Jižní spojka. Stávající protihlukové stěny svojí výškou a rozsahem již nesplňují požadovaný účel. Funkce záměru odpovídá předpokladům územního plánu hl. m. Prahy. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce protihlukových opatření, která jsou navržena na základě výsledků hlukové studie. Skládají se z protihlukových stěn (PHS) celkové délky 764 m. Návrh protihlukových opatření podél Jižní spojky v lokalitě Praha - Záběhlice vychází ze Studie proveditelnosti zpracované společností APIS Praha s.r.o. a je upraven na základě aktuálních informací o provozu na komunikaci a aktuálních hlukových předpisů a nařízení vlády č. 272 / 2011 Sb. Protihluková opatření jsou charakteru clony podél komunikace, které jsou použity na pravé straně komunikace (ve směru staničení) tak, aby splňovaly požadavky místní hygienické stanice. Protihluková stěna je navržena u zástavby v lokalitě Praha - Spořilov a chrání nejbližší objekty přilehlé k Jižní spojce. Je rozdělena na dva úseky. První je před mostem přes ulici Sliačská, kde bude stávající PHS ponechána bez úpravy, a druhý bude navazovat na PHS na mostě v obou případech překryvem jednoho pole za současnou stěnou na mostě. Délka prvního úseku před mostem je 56 m a výška 7,895 m. Délka druhého úseku za mostem je 654 m a výška 7,895 m. Výška protihlukové stěny bez soklového panelu je navržena v obou případech 7,045 m. Výška protihlukové stěny je dle „TP 104 – Protihlukové stěny na pozemních komunikacích“ měřena od horní hrany hlavy piloty, která je zapuštěna 0,2 m pod úroveň upraveného terénu. Výška PHS nad upraveným terénem je v obou případech navržena 7,895 m. Protihlukové clony budou na straně komunikace řešeny jako akusticky pohltivé.

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 07.01.2019 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.