Veřená zakázka

SpMO 35726/2023-6624 Pravidelná kontrola technologie čeprací stanice PHM

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
63712600-9 - Provozování čerpacích stanic
Popis:

Zabezpečení provozuschopného stavu čerpací stanice PHM a dodržení úkonů stanovených legislativou. Povinnost pořídit službu vyplývá z norem ČSN 650202 čl. 8.8, ČSN 331500, z vyhlášek číslo: 337/2010 Sb., 246/2001 Sb. a ze zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme k doložení: Podepsaný návrh smlouvy, včetně cenové nabídky, které jsou k dispozici ve formě přílohy výběrového řízení. Podáním nabídky firma souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy. Vítězná firma musí mít na daňovém portálu ministerstva financí zveřejněný platný bankovní účet, na který bude prováděna bezhotovostní platba. Stížnost z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami nebo postupem pří vyhodnocování veřejných zakázek musí být doručena do 3 pracovních dnů, které se počítají od dne vyhlášení veřejné zakázky, a do 3 pracovních dnů, které se počítají od dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Zadávající si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek, zrušit zadávací postup až do okamžiku uzavření smlouvy nevrátit účastníkům podané nabídky, obdržené v rámci zadávacího postupu a neposkytnout náhrady nákladů, které dodavatel nebo dodavatelé vynaložili na účast v zadávacím postupu. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletní dodávky při dodržení požadavků výběrového řízení. ŘÁDNĚ PŘEKONTROLUJTE SPRÁVNOST VÝPOČTŮ A IDENTICKOU HODNOTU nabídky a návrhu smlouvy. Jste-li zaměstnavatelem zaměstnávajícím vice jak 50% osob se zdravotním postižením a máte oprávnění poskytovat náhradní plnění, prosíme Vás o rezervaci tohoto plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.05.2023