Veřená zakázka

Specializované / sofistikované medicínské SW pro MR 3T s nutným příslušenstvím a vybavením

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Popis:

Předmětem plnění VZMR je dodávka a instalace specializovaných / sofistikovaných medicínských SW - dovybavení zobrazovacího systému MR 3T Magnetom Prisma (dále též jen „systém“). MR 3T Magnetom Prisma byl dodán zadavateli dodavatelem Siemens Healthcare, s.r.o., na základě kupní smlouvy ev. č. 004/OVZ/21/074-K uzavřené dne 23. 6. 2021, která vzešla z otevřeného řízení OŘN-03/21. V současné době je tento systém plně pod zárukou dodavatele. Po skončení záruky bude servisován na základě smlouvy o poskytování pozáručních servisních služeb ev. č. 004/OVZ/21/019-S uzavřené v tomtéž zadávacím řízení s týmž dodavatelem. Z důvodů eliminace rizika ztráty záruky na systém a předejití tak možné finanční aj. újmy zadavatele, jakož i s ohledem na ochranu investice zadavatele, bude v tomto řízení na zadání VZMR obeslán výzvou jediný dodavatel, a sice dodavatel stávajícího systému Siemens Healthcare, s.r.o.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.08.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.08.2022