Veřená zakázka

Soubor staveb: 1) „Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec“; 2) „Rekonstrukce DOÚO a DŘT u Sps Rohatec

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace souboru staveb pod názvem 1) „Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec“ (dále je taktéž „stavba 1“) a 2) „Rekonstrukce DOÚO a DŘT u Sps Rohatec“ (dále jen taktéž „stavba 2“).

1) „Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec“
Stavba neutrálních úseků obou kolejí se nachází v místě připojení, v bezprostřední blízkosti budovy a plochy s technologickým zařízením spínací stanice v Rohatci.
Jedná o stavební úpravy stávající stavby dráhy. Stavba zahrnuje vybudování nových neutrálních polí, vždy v obou kolejích, a to jako dělené neutrální pole složené ze tří elektrických dělení.
Neutrální pole je umístěno v místě připojení spínací stanice na TV obou kolejí, vybudované při elektrizaci v letech 1983-1985. Neutrální pole jsou složena ze dvou ÚD ÚDT 25kV. Podélné překlenutí a propojení neutrálních polí je zajištěno příslušnými ÚO.
Stavební úpravy se týkají stávajícího systému trakčního vedení, při kterém dojde pouze k nejnutnějším stavebním úpravám - přestavba stávajících stožárů, kde bude v maximální možné míře využito původních stožárů (rozsah zůstává stejný, nebude navýšen jejich počet). V montážní části budou vyměněna pohyblivá a pevná kotvení, závěsy TV, bude provedena úprava systémů TV (troleje a nosných lan) – výměna kotevních úseků, pevných bodů, doplnění izolací, návěstí na stožáry TV, regulace TV, doplnění nových úsekových odpojovačů a omezovačů přepětí, děličů, montáž nových napájecích převěsů a připojení do spínací stanice a úprava ukolejnění.

2) „Rekonstrukce DOÚO a DŘT u Sps Rohatec“
Stavba neutrálních úseků obou kolejí se nachází v místě připojení, v bezprostřední blízkosti budovy a plochy s technologickým zařízením spínací stanice v Rohatci.
Podle předložené projektové dokumentace se jedná o nezbytné úpravy stávajících technologií Sdělovací zařízení, DŘT a souvisejících úprav DOÚO v závislosti na vybudování neutrálních úseků ve stavbě „Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec“ a dále modernizace napojení spínací stanice na Elektro dispečink Brno.
V rámci stavby bude provedena kompletní výměna telemechanických jednotek RTU za nový typ a přepojení na TDS. Na ED v Brně-Maloměřicích bude provedena nutná obnova starých terminálových serverů a pracovních stanic v návaznosti na technologii ASDŘ a doplnění řídícího systému.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.04.2024