Veřená zakázka

Rekonstrukce výtahů budov č.p. 160, V Kasárnách, č.p. 806 a 807, Dělnická, Kolín

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávajícího výtahu budovy č.p. 160, V Kasárnách, Kolín a rekonstrukce dvou stávajících výtahů budov č. p. 806, 807, Dělnická, Kolín, spočívající v jejich demontáži, dodání a montáži nových výtahů v bytových domech v rozsahu technických parametrů uvedených v příloze č. 1 této výzvy.
Vymezení plnění zakázky:
1. Demontáž stávajících výtahů.
2. Dodávka a montáž nových výtahů podle přiložené přílohy č. 1.
3. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů vzniklých při stavbě
4. Zhotovitel předá originál stavebního deníku a veškeré doklady k přejímacímu řízení
dokončené stavby objednateli (certifikát, prohlášení o shodě, doklad o ekologické
likvidaci suti)
Případný zábor pro zhotovení zakázky si zhotovitel zajistí sám na své náklady.
Všechny technologické práce budou provedeny dle ochranných předpisů na stavbě, v souladu s platnými technickými normami. Zhotovitel provede veškeré práce za dodržení maximální BOZP.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.04.2024