Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: „Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu“. V rámci stavebních úprav dojde k odstranění stávajících rozvodů a budou nahrazeny novými rozvody ZTI, ÚT, VZT a elektroinstalace. V suterénu bude vybudovaná nová plynová kotelna. Komínový průduch pro osazení nového plynového kotle bude nově vyvložkován. Ve stávajícím objektu č.p. 1885 bude navržen lanový výtah umístěn ve stávající výtahové šachtě. Nástup do výtahu bude vždy z mezipodesty schodišťového prostoru. Dojde k instalaci venkovních klimatizačních jednotek do půdního prostoru a vnitřních jednotek do jednotlivých kanceláři. Stávající zařizovací předměty budou vyměněny za nové. Stávající nášlapné vrstvy (PVC, koberce a dlažba) budou odstraněny a nahrazeny novými vč. soklových a přechodových lišt. Stávající teraco na schodišti a chodbách bude strojně vyleštěno. Stávající obklady v kuchyňkách, koupelnách, WC a v cele budou odstraněny a nahrazeny novými. Ve vyznačených prostorech budou osazeny nové SDK podhledy vč. revizních dvířek pro rozvody VZT. V rámci stavebních úprav dle mykologického posudku dojde k výměně stávající pozednice, která je v havarijním stavu, z toho důvodu bude demontována stávající krytina pro odlehčení střešní konstrukce, stávající krov bude vyheverován a postupně vyměněná pozednice. V rámci těchto úprav bude i z důvodu zatékání do půdního prostoru vyměněny latě, kontra latě a pojistná hydroizolace. Stávající komíny, římsy a větrací šachty budou oplechovány a u nich zbudovány komínové lávky. Stávající střešní a půdní žlaby budou nahrazeny novými. Stávající krov bude ošetřen dle požadavků mykologického posudku. Stávající zdivo v kontaktu s prvky krovu bude opatřeno sanací: metodou nízkotlaké injektáže Stávající omítka suterénního a půdního zdiva bude odstraněna na cihlu, spáry budou vyspraveny a zdivo napenetrováno. Stávající dřevěná okna umístěna do ulice Sokolská budou vyměněna za nové špaletové repliky dle vzoru z budovy ul. B. Němcové 1879/9, dle požadavků NPÚ. Okna umístěná do vnitřního dvora budou taktéž vyměněna za dřevěná jednoduchá okna s dvojitým zasklením, dle požadavků NPÚ. Dojde taktéž k opravě fasády, fasáda bude nově omítnuta, pokud budou fasádní prvky poškozeny dojde k jejich doplnění, typ omítky a barvu určí požadavek od NPÚ. Stávající mříže budou odstraněny a nahrazeny novými. Stávající historické vchodové a interiérové dveře budou repasovány dle požadavků NPÚ. Běžné interiérové dveře budou demontovány a vyměněny za nové. Dodavatel stavby je povinen zajistit veškeré průzkumy pro NPÚ.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.11.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.