Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti objektu Kotkova 192/2, Ostrava-Vítkovice


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní dílyStavebnictví a související činnostiTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce.
Dodavatel může podat pouze 1 nabídku.

Předmětem plnění veřejné zakázky je:
Realizace komplexních řešení pro snížení energetické náročnosti budovy firmy LAMMB technology s.r.o. na ulici Kotkova 192/2, Ostrava-Vítkovice. Při realizací projektu dojde k zateplení stěn, podlah, střechy, výměně výplní otvorů, bude instalováno nové potrubí vytápění včetně otopných těles, které bude opatřeno návlekovou izolací, bude instalován systém MaR otopné soustavy, bude instalována vzduchotechnika se ZZT včetně MaR a také účinné chlazení a nová osvětlovací soustava dle projektové dokumentace.
Předmět podrobněji specifikován v těchto dokumentech:
a) v příloze č. 5 této zadávací dokumentace, kterou tvoří projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Příloha č. 5 - Projektová_dokumentace_k realizaci Projekt - 1. část - D.1.1. a D.1.2. a Projekt - 2. část - AB, C, D.1.3. a D.1.4.“, kterou vypracoval Ing. Ondřej Bundil, Sadová 3, Křelov v 06/2013, zodpovědný projektant Ing. Jana Černá autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1201263. Technická zpráva a požárně bezpečnostní řešení obsahují širší technické informace.
b) v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, kterou tvoří obchodní podmínky,
c) v příloze č. 4 této zadávací dokumentace, kterou tvoří Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídkový rozpočet“),
d) v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, jejíž součástí je stavební povolení (a prodloužení jeho platnosti), které vydalo Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice, obor výstavby , ŽP a vodního hospodářství, Rozhodnutí č.88/2013, č.j.VITK/12165/13VŽPaVH/Kö, s nabytím právní moci dne 23.10.2013 a Rozhodnutí č.70/2015 o prodloužení platnosti stavebního povolení pod č.j. VITK/18619/15/VŽPaVH/Po s nabitím právní moci dne 24.12.2015.
Pozn.: Realizaci předmětů plnění smlouvy je nutno předem naplánovat s ohledem na vytížení pracovišť haly.

Uchazeč je povinen splnit veškeré požadované technické parametry a ostatní požadované parametry uvedené v Obchodních podmínkách ( Příloha č. 3 této ZD , vč.přílohy č.3 SOD – výkres okna). Při nesplnění těchto parametrů bude nabídka vyřazena.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 08.09.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 14.10.2020 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.