Veřená zakázka

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti sedmi objektů v areálu Mateřské školy Větrná v Českých Budějovicích na adrese Větrná 966/24, 370 05 České Budějovice. Objekty v areálu MŠ byly postaveny cca v polovině sedmdesátých let minulého století. V roce 2011 byla provedena přestavba a zateplení spojovací chodby. Jedná se o zateplení obálky budov včetně výměny výplní otvorů a s tím související práce na pěti pavilonech mateřské školy, hospodářské budově a spojovací chodbě. Součástí bude i nová kompletní vnitřní silnoproudá elektroinstalace a nová vzduchotechnika a chlazení s tepelnými čerpadly včetně měření a regulace. Pavilony MŠ SO 02 a SO 03 jsou dvoupodlažní objekty. Pavilony MŠ SO 04, SO 05 a SO 06, hospodářský pavilon SO 01 a spojovací chodba SO 07 jsou jednopodlažní objekty. U všech objektů bude provedena výměna stávajících oken a vstupních dveří za nové plastové. Dveře a okna v pobytových místnostech budou opatřena vnějšími předokenními žaluziemi s elektrickým ovládáním. Střechy budou zatepleny a provedeny jako zelené. Stávající bleskosvod a klempířské prvky budou vyměněny za nové. Bude instalován záchytný systém. Bude provedeno dočasné rozebrání a přesun zahradního domku u spojovací chodby. V prostoru mezi objekty SO 04 a SO 05 a spojovací chodbou bude provedeno nové dřevěné zastřešení a dřevěná terasa na zemních vrutech. Elektroinstalace na všech objektech MŠ bude vyměněna včetně nových elektrorozvaděčů. Součástí bude i výměna svítidel. Veřejná zakázka bude plněna ve dvou etapách. Každá etapa bude realizována převážně v prázdninových měsících příslušného kalendářního roku za plné odstávky provozu MŠ a pouze práce, které jsou proveditelné za provozu MŠ, budou po vzájemné dohodě s objednatelem a provozovatelem MŠ prováděny v době mimo prázdniny. Předmět plnění veřejné zakázky a jeho členění do etap je definováno zadávací projektovou dokumentací. Každá etapa má samostatný výkaz výměr, který obsahuje i nutné práce a opatření k zajištění funkčnosti celé MŠ v období mezi prováděním prací na jednotlivých etapách. Zhotovitel musí zajistit technickou a technologickou provozuschopnost celého areálu MŠ v mezidobí po dokončení prací na etapě 1 a před zahájením prací na etapě 2.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  05.10.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  02.12.2022