Veřená zakázka

Snížení energetické náročnosti kulturního domu Košice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42511110-5 - Tepelná čerpadla,
44112400-2 - Střechy,
45000000-7 - Stavební práce,
45260000-7 - Střešní práce a jiné specializované stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení veškerých stavebních činností a souvisejících dodávek nutných k úplnému a řádnému zhotovení projektu "Snížení energetické náročnosti kulturního domu Košice". V rámci realizace projektu bude provedena rekonstrukce střešního pláště jednopodlažní částečně podsklepené budovy kulturního domu, která bude spočívat v jeho zateplení a výměně střešní krytiny. Na části střechy dojde dále ke zvýšení atiky. Součástí prací bude dále rekonstrukce zdrojů tepla v uvedeném objektu kulturního domu, kde jsou navrženy dvě tepelná čerpadla vzduch - voda. Jako bivalentní zdroj bude sloužit stávající elektrokotel. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu dokumentace výběrového řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.03.2023