Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů včetně zateplení a opravy fasády hotelové věže


Kategorie

Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov

Lokalita:

Karlovarský kraj

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu projektové dokumentace s názvem Hotel Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů včetně zateplení a opravy fasády hotelové věže a v rozsahu položkového rozpočtu. Předmětem plnění je především demontáž původních oken a balkonových dveří - výplní otvorů vnějšího pláště hotelové věže, dodávka a montáž nových oken a balkonových dveří do původních otvorů včetně zednického začištění otvorů včetně lišt a dalšího potřebného příslušenství včetně zařízení staveniště zhotovitele. Součástí plnění jsou dále dodávky a montáže zateplení parapetů pod okny a nadpraží oken včetně podhledů a podlah na balkónech a ochozech, oprava a čištění fasádního pláště objektu hotelové věže, nátěry ocelových konstrukcí a dále rovněž veškeré vnitřní i vnější staveništní manipulace.
Předmět plnění je z hlediska harmonogramu plnění dělen na interní (vnitřní) práce a externí (venkovní) práce.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností Energy Benefit Centre a.s., IČ: 9029210 (Příloha č.2 Zadávací dokumentace)

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 01.07.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 05.08.2019 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.