Veřená zakázka

Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace spotřebičů školní kuchyně v základní škole v rámci projektu s názvem: „Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8“. Předmětem plnění je modernizace spotřebičů ve školní kuchyni, kdy stávající spotřebiče budou nahrazeny novými nízkoenergetickými spotřebiči. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Položkový rozpočet“ a ve studii stavebního řešení, které je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Studie stavebního řešení“. Předmět plnění musí být v souladu s podmínkami výzvy OPŽP s názvem Opatření 1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů do 8. výzvy - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře, které jsou přílohou č. 7 této zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Pravidla dotační výzvy“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.05.2024