Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, bez změny užívání ve stávajícím objektu v ulici Pivovarská 80 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace. Jedná se o provedení zateplení stávající střední školy v Lomnici nad Popelkou. Stavba slouží pro praktickou výuku. Stavba vznikla realizací jednotlivých přístaveb, napojených na stávající objekty. Objekty jsou nepravidelného půdorysu. Jako nejstarší lze charakterizovat stavbu v ulici Pivovarská, která je jednopodlažní se zastřešením ocelovými vazníky. I tato stavba mohla být v minulosti dvěma samostatnými objekty. Nad danou částí stavby bude provedena nová střešní konstrukce ze sbíjených vazníků a střecha bude mírně snížena. Stávající trapézový plech bude nahrazen střešní krytinou z falcovaného plechu na bednění. Střecha bude provedena jako dvouplášťová. Na danou stavbu navazuje novodobá stavba, realizovaná jako ŽB skelet. Tato stavba je dvoupodlažní a tvoří hlavní průčelí směrem k autobusovému nádraží. Jsou zde prvky kabřincového obkladu, novodobá velkoformátová okna a fasáda je ve třech barvách. Nově po konzultaci s památkovým úřadem bude volena jednobarevná fasáda s barevnými rámy oken, která budou nově členěna. Stavba má stupňovitou atiku, s pultovou střechou směrem do dvora. Ze strany dvora je k hlavní budově provedena přístavba jednopodlažní prodejny a spojovacích chodeb, přistavěných k hlavním budovám. Tato stavba je zastřešena valbovou střechou s falcovaným plechem. Funkčně ani provozně se stavba nemění. V rámci stavebních úprav nebude zasahováno do podlahových konstrukcí a do podhledu. V rámci stavby dojde ke sjednocení velikosti oken v průčelí (zvětšení menších oken). Obvodový plášť bude zateplen na KZP tl. 160mm omítnuté stěny. Rovněž sokl bude zateplen nenasákavým polystyrénem tl. 140mm. Pro dané zateplení bude nutno provést odsekání kabřincového soklu a přizdívky a dále kamenného obkladu soklu. Zateplení bude provedeno pod terén, což si vyžádá i opravu dotčených chodníků a zpevněných ploch, které budou lokálně doplněny o okapové chodníčky. Soklová část bude povrchově upravena mozaikovou omítkou – v odstínech šedé. Stěny budou povrchově upraveny minerální omítkou fr. 1,5mm. Přesahy střech – podbití střech bude nově provedeno z probarvených fasádních desek na podkladní rošt.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 14.01.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 04.02.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.