Veřená zakázka

Služby osobní dozimetrie

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38341200-9 - Radiační dozimetry
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování služeb provádění osobní dozimetrie pro radiační pracovníky Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně poskytnutí dozimetrů po dobu 4 let (nebo do vyčerpání nabídkové ceny za předmět plnění této veřejné zakázky) ode dne účinnosti smlouvy. Požadováno je provádění a zajištění celotělové osobní dozimetrie radiačních pracovníků kategorie A i B, stanovení dávek pracovníkům, kteří jsou vystaveni riziku ozáření oční čočky a monitorování pracovníků vystavených riziku celotělového ozáření rentgenovým nebo gama zářením. Zajištění a způsob provádění monitorování bude plně v souladu s platnou atomovou legislativou ČR a s aktuálně platným Programem monitorování zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.01.2022