Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Silnice III/49025: Ludkovice - Řetechov, sesuv


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je stabilizace silničního tělesa silnice III/49025 v extravilánu mezi obcemi Ludkovice a Řetechov. Celková délka řešeného úseku je 145 m. Stabilizace bude provedena pomocí opěrné zdi založené hlubině na velkoprůměrových pilotách. Nová opěrná zeď bude ze železobetonu, založení bude tvořené vrtanými pilotami ø 630 mm délky 8 m v rozteči 1 m. Délka zdi je 138 m. Výška zdi cca 1 m. Na ŽB konstrukci opěrné zdi bude vybudována monolitická římsa, na které bude osazeno ocelové mostní zábradelní svodidlo zádržnosti H2. Rub zdi bude odvodněn drenáží s výtokem na terén v líci zdi. Komunikace bude odvodněna dešťovými uličními vpustěmi v rubu opěrné zdi. Šířka zpevněné části komunikace bude 6,0 m. V úseku délky 100 m bude vybudována kompletní konstrukce vozovky vč. sanace zemní pláně, na zbylých navazujících úsecích silnice bude provedena pouze obnova obrusné vrstvy.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 12.06.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.