Veřená zakázka

Silnice III/4864 – rekonstrukce propustku v km 1,340 v obci Tichá

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jediným dodavatelem stavebních prací na stávajícím propustu na silnici III/4864 v km 1,340 v obci Tichá (spádová oblast střediska Nový Jičín).
Stávající propustek z kameninových trub DN500 se nachází havarijním stavu. Délka propustku je 11,54 m, křížení silnice III/4864 je pod úhlem 65o, převádění vody občasné vodoteče z levé strany silnice na pravou a dále do vodního toku Tichávka. Ukončení propustku je na obou koncích rovnými čely z kamenného zdiva, na vtoku s kolmými křídly. Svah mezi čely a silnicí je odlážděn kamennou dlažbou, krajnice je po obou stranách osazena silničním ochranným zábradlím. Tento propustek bude nahrazen propustkem z železobetonových trub DN1000, v délce 11,51 m, přičemž čela propustku budou po obou koncích rovná železobetonová. Na výtokové straně propustku v koruně rovného čela bude osazeno silniční ochranné zábradlí výšky 1,1 m a v koruně svahu bude osazeno jednostranné svodidlo délky 28 m s krátkými výškovými náběhy. Svah nad rovným čelem bude upraven dlažbou z lomového kamene do betonu. Místo stavby se nachází v zastavěném území Obce Tichá. Silnice III/4864 prochází zájmovým územím náležícím do plochy „DS“ „Plochy dopravní infrastruktury silniční“. Ze všech stran je obklopena plochami „SO“ „Plochy smíšeně obytné“ a dále v ploše „VV“ „Vodní a vodohospodářské plochy“. Po silnici jsou rovněž vedeny cyklistické a cykloturistické trasy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.08.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.09.2022